Študentski menu

Študentsko kosilo je sestavljeno iz 3 hodov: glavna jed, solata, sadje/juha in 0,2 L vode.
Vrednost študentskega kosila je 7,00 EUR, 9,5% DDV je vračunan v ceno.
Študentska kosila nudimo od 11.00 do 21.00 ure.

BUF-Kranj-studentski-nov-2020